Vad ÄR ett regionalt resultat?

I lärprojektet Regionala resultat ska Tillväxtverket och regionerna fördjupa dialogen om hur uppföljning, utvärdering och resultat kan utvecklas. Vid den första träffen i juni var temat: Vad ÄR ett regionalt resultat? Som väntat fanns det en rad svar på frågan. Resultat kan användas till olika saker och det uppföljningssystem som Tillväxtverket ska utveckla för projektverksamheten inom anslag 1:1 bör hanteras med försiktighet, menade deltagarna. Andra reflektioner var att mål och indikatorer i RUS kan ifrågasättas och diskuteras, mål som ”fler företag” och ”antal anställda” kan till exempel vara problematiska som indikatorer på ökad konkurrenskraft. Vilka styr uppföljningens fokus? Komplexiteten i resultatuppföljning behöver nyanseras. Deltagarna efterfrågade också ett djupare arbete med effektkedjor.

Se dokumentation från träffen

Skriven av admin g 2017-08-18 08:32

Om författaren admin g

0 kommentarer

Lägg till kommentar