Reglab

Här hittar du aktuell information i kortformat från Reglabs medlemsgrupp, nätverken och andra aktiviteter – i väntan på att vår nya webb ska bli färdig.

Regionala resultat, lärprojekt
Att fokusera på resultat har blivit allt viktigare inom den regionala tillväxtpolitiken. Det finns ett behov av att byta erfarenheter och att lära mer om uppföljning, utvärdering och lärande. Reglabs utvärderingsnätverk är ett forum för att fördjupa diskussionen om dessa frågor.

Nu har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att bidra till ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1. Tillväxtverket ska också främja samarbete och lärande inom och mellan regioner. I samband med det vill Tillväxtverket fördjupa dialogen med regionerna om hur uppföljning, utvärdering och resultat kan utvecklas. Därför gör vi under 2017 om utvärderingsnätverket till ett lärprojekt, och bjuder in Reglabs medlemmar och partner att delta i ett samtal om regionalt lärande.

Workshop 2
Nästa träff i Regionala resultat är den 5 oktober. Vi träffas då på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Här hittar du inbjudan och programmet. Anmälan görs här.

Dokumentation ws1

 

Reglabs medlemsgrupp
Medlemsmötet 19 september i Stockholm: Läs mer Här

 

Fysisk planering, nätverk
Den 11 maj träffades Nätverket Fysisk planering i Stockholm. Det handlade bland annat om det skånska bostadsnätverket och Hallands samplaneringsmodell, Jönköpings kommuns pilotprojekt tillsammans med Tillväxtverket kring samplanering, Boverkets tankar om regionens roll i fysisk planering, samt en rapport från SKL.  Länk till sammanfattning av träffen (PDF).

Presentationerna från träffen:

Mer information: Eva Moe, Reglab.

 

Matchningsindikatorer, utvecklingsprojekt
Matchningsindikatorerna är ett omfattande material och Reglabs medlemmar behöver hjälpas åt för att fördjupa förståelsen av vad det kan säga om utbud och efterfrågan regionalt. Det preliminära programmet för utvecklingsprojektet ser ut så här, men innehållet kan förändras i samråd med deltagarna:

  • 2 mars, Stockholm. Förväntat resultat, upplägg av studien, avvägningar, vägval etc.
  • 4 maj. Genomgång av preliminära resultat
  • 9 november. Bearbetning av resultat (skjuts fram från den 6 september)
  • Nytt datum kommer. Bearbetning av resultatet inför slutrapport och nästa steg

Innehållsledare: Katja Olofsson, SCB.
Processledare: Sunny Sandström, Reglab.
För praktiska frågor: Anton Ternström  Reglab.

Workshop 2:

Workshop 1:

 

Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, kommer till vårens omgång av Kompetensförsörjningsdagarna. Träffens tema är ”Nya förutsättningar för vuxnas lärande”. Vi diskuterar hur utbildningssystemet ska svara upp mot arbetsgivarnas behov och hur förutsättningarna ser ut för det livslånga lärandet.
För anmälan och övriga frågor kontakta: Johan Hansson-Lindberg, Region Halland

Presentationer dag 1

Presentationer dag 2

 

Analytikernätverket
Årets andra träff inom Reglabs analytikernätverk äger rum den 4 oktober i Stockholm. Vi kommer att diskutera prognoser som verktyg för att förstå möjliga framtider på programmet. Bland annat får vi höra mer om skillnader och likheter mellan framsyns- och prognosarbete samt hur det går att arbeta med prognoser för hälso- och sjukvårdskostnader. På programmet står bland annat:

  • Kopplingen mellan framsyns- och prognosarbete – skillnader och likheter, Aleksi Neuvonen, Demos (deltar på länk).
  • Samhällets påverkan av demografi, Christian Skarman (Sweco). Många av de stora samhällstrenderna kan kopplas till barnafödande, flyttningar och dödlighet. God kännedom om demografiska händelser underlättar förutseende om framtida ”nya trender”.

När? 4 oktober, 10-16. Var? Tillväxtverkets lokaler, Västgötagatan 5, Stockholm.


Årets första träff  ägde rum tisdag den 28 mars i Stockholm. På träffen stod temat smart specialisering och analysarbete i särskilt fokus. Bland annat diskuterarade vi hur analys kan komma till bättre användning i arbetet med smart specialisering. Vi fortsätter att använda nätverket som kollegialt stöd/bollplank.

 

Ung region, nätverk
Ung Region är ett nätverk för regionala utvecklare som jobbar med ungdomsperspektivet på regional utvecklingspolitik.

Från nätverksträffen den 11 maj:

Från nätverksträffen den 12 januari:

Mer information: Eva Moe, Reglab

 

RUS-nätverk
Regionerna vill lära av varandra i RUS-arbetet och på nästa nätverksträff ska några regioner berätta om sina framgångsfaktorer och motgångar på temat ”Hur tar man fram en RUS?”. Mer information: Eva Moe eller Anton Ternström, Reglab.

Välkommen till Reglabs RUS-nätverk kring regionala utvecklingsstrategier! Hur tar vi fram, genomför och följer upp strategierna?
Vi träffas onsdagen 4 oktober 2017, 10:00-16:00, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Stockholm. 16:00-18:00 Mingel i Tillväxtverkets lokaler.

På agendan står bland annat:

  • OMVÄRLDSBEVAKNING: Vilka aktuella processer är bra att känna till och dra nytta av, för oss som arbetar med RUS? Vi omvärldsbevakar med hjälp av varandra och inbjudna gäster. Välkommen med ditt inspel!
  • ATT TÄNKA OCH GÖRA UPPFÖLJNING: Vad följer vi upp? När görs uppföljningen? Vilka är med i processen? Hur riggas lärandet? Vad händer med regionernas årliga rapporter av det regionala tillväxtuppdraget? Vi delar regionala exempel och slutsatser från regionernas återrapportering av tillväxtuppdraget.

Välkommen att fylla i enkäten som skickades ut på mail. Har du inte fått den? Kontakta Sunny.

Program och inbjudan hittar du här.

 

Dokumentation från andra träffen, 30/5, 2017:

Dokumentation från första träffen, 24/1, 2017:

 

Årskonferens 2017
Här finns dokumentation från årskonferensen i Gävle.

 

Reglabs medlemsgrupp

Medlemsmöte 19 september, Stockholm
Här samlas dokumentation inför och efter mötet.


Medlemsmöte 15 mars, 2017, Stockholm:

Årsmöte 7 februari, 2017, Gävle:

 

Forskningsintensiva miljöer: Materialteknik, utvecklingsprojekt
Mer information: Eva Moe, Reglab

Rapporter
OECDs Review av Sverige
Sammanfattning av rapporten på svenska hittar du här.
OECD Territorial Reviews Northern Sparsely Populated Areas 
Finansdepartementets direktiv om kapacitetsutredningen.