Reglab

BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har växt fram i ett utvecklingsprojekt inom Reglab och testas nu i landets regioner.

Mått bortom BRP och hållbar utveckling WORKSHOP

Under hösten genomför Tillväxtverket med Reglab en analys av livskvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv i svenska regioner med utgångspunkt i BRP+. Den 19 oktober (kl 10-15) bjuder vi in till en workshop på Tillväxtverket i Stockholm (Västgötagatan 5) för att arbeta fram förslag på och diskutera olika frågeställningar som vi tar med oss in i analysarbetet.

Anmäl via mail till johanna.giorgi@tillvaxtverket.se. Ange om du har några särskilda önskemål vad gäller kost. Inbjudan är personlig men går att överlåta till kollega.

OBS endast personlig inbjudan. 

 

Regeringskansliet bjuder in till ett seminarium om ”Nya mått på välstånd” den 20 juni. Läs mer om det här

Läs vår rapport som beskriver hela systemet här!

Utvecklingen av BRP+ fortgår och det senaste är en visualisering öppen för alla som vill testa och fördjupa sig: www.brpplus.se.

Bakgrund

De senaste åren har Sveriges regioner fört en diskussion om BNP:s begränsningar för att fånga samhällsutvecklingen.
BNP och regionala BRP följer den ekonomiska produktionen, men säger inte något om resursutnyttjande och hållbarhet i ett längre perspektiv, eller om individernas livskvalitet.

Alla svenska regioner har i dag breda ambitioner för sin utveckling; i de regionala utvecklingsplanerna finns mål för ekonomin, miljön och den sociala utvecklingen. Men för att veta om förändringen går åt rätt håll, måste man också ha bra mätsystem som följer utvecklingen nära.

Reglabs medlemmar har under flera år fört en diskussion om behovet av att mäta den regionala utvecklingen i flera dimensioner och 2013 tog Regionförbundet Östsam initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt – ett system som sammanhållet mäter regional utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Intresset var stort inom Reglabs medlemskrets och en förstudie startade i början av 2014.

Förstudie 2014
Under ledning av Regionförbundet Östsam, fördjupade sig Reglabs medlemmar i samspelet mellan tillväxt, välfärd och hållbarhet. En komplex och avancerad diskussion, men också framsynt och betydelsefull för regionala beslutsfattare.

Dels gjordes en kartläggning av befintlig kunskap inom området – de svenska regionerna är långt ifrån ensamma om att söka efter nya sätt att mäta utvecklingen, samma diskussion förs på nationell nivå, inom EU, OECD och FN – dels ett underlag för att gå vidare. I förstudien beskrivs ett koncept som kan fungera som underlag för utvecklingen av ett mätsystem i flera dimensioner och rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Utvecklingsprojektet BRP+ 2015
Nästa steg blev att utvecklingsprojekt, som startade 2015, där Reglabs medlemmar och partner gemensamt utvecklar BRP+, ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, med teman och indikatorer.

Ett 20-tal Reglab-medlemmar och partner deltar. Ledare för arbetet är Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Anna Norin, Region Västerbotten.

Visualisering

Utvecklingen av BRP+ fortgår och det senaste är en visualisering som nu finns att testa och fördjupa sig i på www.brpplus.se….

Skriven av admin g 2017-02-15 14:06

Om författaren admin g

0 kommentater