• Integration

Webbseminarier

Nyanländas kompetenser behöver tas tillvara. I en serie webbsända seminarier uppmärksammar SKL exempel som länkar ihop flyktingar och företag med…

Skriven av admin g 2017-02-15 14:16 Läs mer