Reglab

Välkommen till Forskarforum 18 oktober!

Vi är på väg mot en andra digital revolution. Produkter är intelligenta, talar med varandra ‒ ofta helt oberoende av mänskliga mellanhänder. För de svenska regionerna kan digitaliseringen betyda nya jobb, helt nya företag och en global digital närvaro. Men också motsatsen: färre jobb, förlorade marknader och svårigheter att ställa om.

På Reglabs Forskarforum 2017 diskuterar vi digitalisering ur ett regionalt perspektiv med forskare från Luleå tekniska universitet. Hur kommer den andra digitala revolutionen att påverka regionernas utveckling? Anmäl dig här

  • Digitaliseringens roll för smarta regioner – vad driver oss att använda nya tjänster? Anna Ståhlbröst, bitr. professor
  • Nya affärsmodeller – den stora omställningen i svensk industri Vinit Parida, professor, och David Rönnberg Sjödin, bitr. professor
  • Så kan regionens näringsliv digitaliseras! Daniel Örtqvist, professor
  • E-generationen börjar resan på nätet Åsa Wallström, professor
  • Hur kan vi tillsammans öka farten? Dialog om regional digitalisering

Vi öppnar också vårt Forskarcafé där forskare från hela landet berättar om sina aktuella projekt inom regional utveckling. Bland annat om:

  • Regionbildning ‒ samspelet mellan regionen och kommunernaExemplet Östergötland. Brita Hermelin, professor kulturgeografi, Linköpings universitet.
  • Platsbaserade digitala upplevelserLotta Braunerhielm, lektor, kulturgeografi.
  • Skogsägare i förändring ‒ hur påverkar det landsbygden och markanvändningen? Svante Karlsson, lektor kulturgeografi, Karlstads universitet.
  • Smart specialisering. Thomas Ejdemo, doktorand entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.
  • Hållbara affärsmodeller. Wiebke Reim, doktorand entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.

Tid & plats: Vi ses den 18 oktober på Luleå tekniska universitet, Multimediastudion, A1123. Anmäl dig här
För mer information, kontakta: Anton Ternström, Reglab.

Hela programmet hämtar du här: FORSKARFORUM 2017 PROGRAM
I programmet finns också mer att läsa om forskarna från Luleå tekniska universitet.

STUDIEBESÖK den 17 oktober
Utvecklingen av datacenter går snabbt och konkurrensen om etableringar är hård. Tack vare Facebook och andra satsningar i Luleå finns här också världens första open big-data research datacenter, där forskare och branschexperter lägger grunden för en snabbt växande industrisektor. Forskarforum smygstartar med studiebesök på RISE SICS North  redan på kvällen den 17 oktober. Missa inte det!

Värd för Forskarforum 2017 är Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten, i samarbete med Reglab, Tillväxtverket och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.

VÄLKOMMEN!