Reglab

 

NYTT NÄTVERK: Integration
Välkommen till Reglabs nya Integrationsnätverk! Vi fortsätter samtalet om integration från vårens lärprojekt i ett Reglab-nätverk. Alla intresserade är givetvis välkomna. Sprid gärna inbjudan till dina kolleger
Tid: Den 12 september 2017 i Stockholm, kl. 10.00-16.00.
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15.

Den här gången är temat bland annat mätning och indikatorer för integration. Vi ser därför gärna att gärna tar med en kollega som arbetar med analys/uppföljning
Kontaktpersoner innehåll: Karoline Bottheim eller Eva Moe. För frågor kring anmälan kontakta Anton Ternström, Reglab. Anmälan till första träffen görs här.

LÄRPROJEKT Integration ‒ regionernas roll
Lärprojektet är avslutat. En dokumentation av lärprojektet är på gång och kommer inom kort.

Samtliga anteckningar från alla workshopar i ett dokument finns här!

Workshop 4: 22-23 mars, 2017
Deltagarlista och program från träffen i Norrköping 22-23 mars, 2017.
Sammanställningen av hemläxorna hittar du här.
En uppdaterad lista med information om deltagarnas jobbeskrivning. Kontakta Anton Ternström, Reglab om det saknas beskrivning för din roll.

Dokument från 22-23 mars

Tips från blädderblocken ws4

Övriga dokument

  • Här hittar du minnesanteckningar från workshop 12 och 3
  • Vad betyder platsen för integration? Här hittar du Bo Wictorins presentation från workshop 3.

 

STUDIE Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
I Reglabs har en studie genomförts om varför utrikes föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika platser.  Slutrapporten hittar du här.
På Reglabs årskonferens berättade studiens ledare Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland, om hur studien genomförts och om resultaten hittills. En sammanfattning av hans föredrag finns som näst sista artikel i dokumentationen från årskonferensen.
Här kan du titta på Bo Wictorins presentation från Årskonferensen 2017.
Har du några ytterligare frågor om rapporten kontakta Bo Wictorin

 

 

Webbseminarier

Nyanländas kompetenser behöver tas tillvara. I en serie webbsända seminarier uppmärksammar SKL exempel som länkar ihop flyktingar och företag med…

Skriven av admin g 2017-02-15 14:16

Om författaren admin g

0 kommentater