Reglab

Reglabs största satsning hittills är framsynsprocessen Region 2050. Den pågår i två år och inbegriper både gemensamma workshopar, aktiviteter i regionerna och lärande mellan regionernas ledare.

Region 2050 ska fördjupa förståelsen för de trender och megatrender som kan komma att prägla de kommande 20-30 åren. Den ska skapa beredskap för förändringar och lägga en grund för strategiska diskussioner och beslut i regionerna. Framsynen ska inte bygga på prognoser ‒ Vad kommer att hända? – utan söka det okända: Vad kan komma att hända?

Processen i Region 2050 kan beskrivas som en gemensam resa till framtiden, och tillbaka till respektive region. Vi startar med ett brett samhällsperspektiv, nationellt och internationellt, men landar i Sverige – i den regionala vardagen.  Vill du läsa mer om Region 2050? Läs här Om Region 2050

 

 

FRAMSYNSGRUPPEN
Framsynsgruppen är motor i Region 2050: 90 personer från 24 organisationer träffas i en workshop varje termin. Gruppen tar del av omvärldsspaningar och tränar olika metoder för att skåda längre och bredare in i framtiden. Deltagarna i Framsynsgruppen ökar sin egen kunskap om framsynsmetodik, och har samtidigt ett uppdrag att sprida kunskaperna vidare i den egna organisationen. Deltagarna i Framsynsgruppen hittar du här.

Hemarbete
Här hittar du framsynsgruppens designfiktioner.

Framsynsgruppen träffas i fyra workshopar:
WORKSHOP 1: Omvärld. 16-18 maj i Stockholm.
Workshop 1 handlar om att förstå viktiga trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi diskuterar innovationer och initiativ, och deras koppling till megatrender och regionala utmaningar. Program och dokumentation från workshop 1 finns här.

Bildspel från dag 1. Film från dag 2. Film från dag 3.

WORKSHOP 2: Scenarier. 14-16 november i Stockholm.
Vi utforskar möjliga framtider, använder metoden backcasting för att studera hur olika regionala utvecklingsområden påverkas av möjliga händelser, både i en nära och en avlägsen framtid.

WORKSHOP 3: Regionalisering
Vi arbetar med scenarier och diskuterar hur alternativa framtider påverkar de svenska regionerna, kommunerna, staten och EU.

WORKSHOP 4: Förnyelselabb 
Vi fördjupar diskussionen om regionens roll i framtiden, experimenterar med nya metoder och skapar underlag för en ökad handlingsberedskap.

 

LEDARSEMINARIER
Den strategiska användningen av framsyn diskuteras i regelbundna chefsseminarier. Deltagare är regionutvecklingsdirektörer eller motsvarande.

Under 2017 genomför vi fyra ledarseminarier:

 • 9 februari. Ledarseminarium 2. Gäst: Angela Wilkinson, Oxford university. Läs mer här.
 • 31 maj. Ledarseminarium 2. Gäst: Roope Mokka, Demos, Helsingfors. Läs mer här.
 • 21 september, kl: 10-16. Ledarseminarium 3. Gäst: Martin Kruse, Copenhagen institute for future studies och Ira Alanko, Experiment Finland. Inbjudan och preliminärt program: Program ledarsem 21 sept
 • 23 november, kl: 13-17. Ledarseminarium 4. 

Dokumentation från ledarseminarierna hittar du här.

 

KALENDER Region 2050

 • 31 maj. Ledarseminarium 2. Gäst: Demos, Helsingfors.
 • 2 juni. Regionförbundet i Kalmar län har tema framsyn för sin personaldag.
 • 21 september. Ledarseminarium 3. Gäst: Copenhagen institute for future studies.
 • 4 oktober Analytikernätverket diskuterar Prognos vs. framsyn
 • 17 oktober. Region Uppsala har tema framsyn för sin årliga omvärldsdag.
 • 23 november. Ledarseminarium 4.
 • 14-16 nov. Workshop 2, Tema: Scenarier.
 • 11 december. Region Skåne har tema framsyn för sin regiondag.
 • 14-15 mar 2018. Reglabs årskonferens i Umeå. Värd: Region Västerbotten
 • 29-31 maj 2018. Workshop 3. Tema: Regionalisering. Plats: Malmö

 

MER INFORMATION
Om Region 2050
Projektbeskrivning
Inbjudan till Region 2050